ul. Plaka 48,
42-580 Wojkowice, Polska
Numer wpisu w rejestrze KRS: 0001036163,
nr konta: 02 1140 2004 0000 3802 8368 1091

dr inż. Alina Pilch-Kowalczyk
25.10.1934 - 9.04.2022

Statut :
KRS 0001036163, NIP 6252487803, REGON 524497638. Kontakt: biuro@finn.org.pl