dr inż.Alina Pilch-Kowalczyk
dr inż. Alina Pilch-Kowalczyk
(25.10.1934 – 9.04.2022)